Tietoa

  1. Hymnologian  ja liturgiikan seuran (jatkossa: Seura) yleistajuisen verkkolehden nimi on Lähteiltä – Kirjoituksia hymnologiasta ja liturgiikasta, Skrifter om hymnologi och liturgik ja sitä julkaistaan Seuran verkkosivuilla kaikille avoimena verkkojulkaisuna.
  2. Verkkolehden toimittamisesta vastaa vuodeksi kerrallaan valittava 2–3 hengen toimituskunta, jossa kokoonkutsujana on hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Toimituskunnan muut jäsenet voivat olla joko hallituksen jäseniä tai muita Seuran jäseniä, jotka kokoonkutsuja pyytää mukaan.
  3. Verkkolehdessä julkaistaan uusi teksti noin kerran kuukaudessa, pois lukien lomakaudet. Tekstejä voi julkaista myös useammin.
  4. Toimituskunta laatii suunnitelman kirjoitusvuoroista, mutta Seuran jäsenet voivat tarjota omia tekstejään julkaistavaksi myös suunnitelman ulkopuolelta. Toimituskunta päättää tekstien hyväksymisestä julkaistavaksi.
  5. Verkkolehti on yleistajuinen eikä sen tekstejä vertaisarvioida. Seuran jäsenet voivat tarjota vertaisarvioitavia artikkeleitaan Hymnos-vuosikirjaan ja Hymnologi-lehteen.
  6. Kirjoituksia voi tarjota sekä suomeksi että ruotsiksi ja toimituskunnan harkinnan mukaan yksittäistapauksissa myös englanniksi. Toimituskunnalla on oikeus kevyesti muokata tekstejä kielellisesti.
  7. Verkkolehdessä julkaistaan pääasiassa lyhyitä tekstejä (enintään n. 6 000 merkkiä). Ne voivat olla esimerkiksi terveisiä konferensseista tai tapahtumista, julkaisujen arvioita tai esittelyjä, ajankohtaisten aiheiden käsittelyjä, uusien tutkimushankkeiden esittelyjä, väitöskirjojen tiivistelmiä, muisteloita ja historiallisia katsauksia tai muita tekstejä, joilla tehdään tunnetuksi Seuran edustamien alojen tutkimusta ja harrastusta. Teksteissä voi ottaa myös kantaa esimerkiksi tiedepolitiikkaan, tutkimusrahoitukseen tms. ajankohtaiseen aiheeseen.
  8. Tekstit lähetetään word-tiedostona osoitteeseen verkkolehti@hymn.fi. Mahdolliset kuvat, taulukot ym. lähetetään erillisinä tiedostoina. Tekstin mukaan liitetään pieni esittely kirjoittajasta. Tekstin yhteyteen toivotaan lähetettäväksi ainakin yksi kuvituskuva.
  9. Kunkin tekstin julkaisemisesta tiedotetaan jäsenistöä sähköpostitse. Lisäksi seuran Facebook-sivulle laitetaan linkki uusimpaan julkaisuun.

Hymnologian ja liturgiikan seuran hallituksen päätös 6.6.2023. Päivitetty maksimimerkkimäärän osalta 25.1.2024.