Seuran uudet säännöt

Hymnologian ja liturgiikan seuran uudet säännöt sisältävät seuraavat keskeiset muutokset vanhoihin sääntöihin nähden:

  • Toimintakielet. Vaikka seura on tähänkin asti ollut kaksikielinen, nyt se on kirjattu myös sääntöihin, joiden mukaan seuran viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja hallintokielenä suomi.
  • Hallituksen jäsenten määrä. Aiemmin tarkasti määritellyn kuuden jäsenen sijasta uusien sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan jatkossa puheenjohtajan lisäksi 4–7 jäsentä, mikä mahdollistaa tilanteen vaatiman jouston kumpaankin suuntaan.
  • Seuran nimen kirjoittaminen. Seuran nimenkirjoitusoikeutta muutettiin niin, että kahden allekirjoittajan sijasta jatkossa riittää yksi, joka on joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja. Tämä on Patentti- ja rekisterihallituksen nykyinen suositus ja helpottaa mm. hallinnossa hyödynnettävien verkkopalvelujen käyttöä.
  • Seuran kokoukset. Aikaisemmin seura järjesti vuosittain erikseen kevät- ja syyskokoukset. Koska tällainen rakenne koettiin hallinnollisesti raskaaksi eikä se innostanut jäseniä osallistumaan kokouksiin, siirrytään nyt yhteen vuosikokoukseen, joka pidettäisiin keväällä. Syksyisin hallitus pyrkii järjestämään kokouksen sijasta muuta ohjelmaa, kuten seminaari- tai toimintapäiviä ja konsertteja.
  • Etäosallistuminen. Jatkossa hallituksen tai vuosikokouksen niin päättäessä seuran kokouksiin voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tämän mahdollisuuden toivotaan lisäävän erityisesti kauempana asuvien jäsenten osallistumisaktiivisuutta vuosikokouksissa.